Personal tools
You are here: Home Nový profil KRM
Document Actions

Nový profil KRM

by Josef Maxa last modified 2015-02-04 15:23
Obecná charakteristika: Katedra Strukturální politiky EU a rozvoje venkova byla založena 1. 1. 2007 jako reakce na potřeby informovanosti v oblasti Evropské unie a strukturálních fondů. Katedra se profiluje především ve směru evropských finančních dotačních titulů a přípravy projektové dokumentace k jednotlivým grantům. Obor je zaměřen na komplexní pohled rozvoje regionů. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji venkovského území. Tyto regiony představují téměř 80% území Evropské unie. Významnou roli v rozvoji těchto regionů hraje evropská integrace. Významnou aktivitou je výzkumná a publikační činnost. Výuka je koncipována na propojení vědních oborů s praxí v oblastech dotační politiky a rozvoje venkova. Cílem katedry je efektivní výuka studentů, kde je kladen důraz na aktuální oborové informace ve vyučovaných předmětech.
 
 
 
Výuka: Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova nabízí bakalářský obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu v rámci denního i dálkového studia. Cílem oboru je poskytnout široce koncipované znalosti z oblasti řízení organizace a její ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Dalším studijními obory katedry jsou v rámci navazujícího magisterského programu Strukturální politika EU a rozvoj venkova a Cílem oboru je poskytnout vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky vrcholového managementu podniků a státních institucí v oblasti regionálního managementu, regionálního projektování a rozvoji a oblastech bezprostředně navazujících. Obor Management of Regional Development je vyučován v angličtině. Uplatnění absolventů studia se předpokládá na vyšších pozicích ve státních nebo městských úřadech, dále pak i v soukromém sektoru či neziskových organizacích, které čerpají prostředky ze strukturálních fondů EU. Oba obory lze studovat v rámci denního studia.
 
Výuka je zaměřena především na ekonomický aspekt regionálního rozvoje. Spektrum předmětů sahá od obecného základu pojmů strukturální politiky a ekonomiky regionu až po konkrétní témata v rámci rozvoje cestovního ruchu, využití strukturálních fondů, ekonomiku ŽP apod. Výuka je propojena s vědeckou činností katedry. Doktorandi mají možnost zapojit se do běžících mezinárodních grantů i národních grantů a účastní se i přípravy grantů nových.
 
 
 
Věda a výzkum: Členové katedry se v současnosti podíleli na těchto projektech: GILDED - Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie: Evropské post-uhlíkové komunity (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) financovaný ze 7. rámcového programu EU. UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces. – Rozvoj a prohloubení spolupráce univerzity s regionem Financovaný z Programu Interreg IVc, z prostředků Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity. Projekt OPVK - CZ.1.07/1.2.06/02.0009 - Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech. Výstupy z projektů realizovaných na katedře mají konkrétní dopady a doporučení určené pro administrativní popřípadě legislativní oblast.
 
 
 
Spolupráce s praxí: Uplatnění absolventů v orgánech a organizacích EU, v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury), ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.). Ve venkovských oblastech zaměření na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství. Absolvent studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU.
 
 
 
Budoucí vývoj katedry je zacílen na novou podobu politiky EU po programovacím období 2013-2020. Současně bude rozšířena nabídka vyučovaných předmětů týkajících se zejména problematiky rozvoje venkova – půjde o regionální politiku, alternativní přístupy v regionální ekonomice a oceňování životního prostředí a přírodních zdrojů.
 
 
 
Oblasti možné (grantové) spolupráce/ poskytovaných služeb
 
  • Vedení a spolupráce na zahraničních projektech v oblasti regionálního rozvoje, managementu a politiky ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky
  • Socioekonomické analýzy zejména v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky. Analýza dat z dostupných zdrojů, analýza a komparace dodaných dat, terénní šetření.
  • Oceňování ŽP. Využití alternativních metod v oceňování životního prostředí jako nástroje pro management ŽP a regionální rozvoj
  • Dotazníková setření. Sestavení dotazníku podle požadavků (konzultace k dotazníku), vyhodnocení a interpretace výsledků
  • Projektové poradenství. Monitoring dotačních příležitostí, pomoc při podávání žádosti o dotaci v těchto grantových/ operačních programech……
  • Hodnocení účinnosti a směřování dotační politiky ČR a EU v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP venkovské a agroturistiky
  • Zpracování rešerší z internetových zdrojů  v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské a agroturistiky

Pořádání workshopů, konferencí přednášek týkajících se regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské a agroturistiky

« August 2020 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: