Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Věda a výzkum Projekty - databáze, výsledky podle projektů
Akce dokumentů

Projekty - databáze, výsledky podle projektů

Autor: Josef Maxa Poslední změna: Pondělí 22.08.2011 09:21

 

Vyhledávání v databázích:

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - veřejně přístupná data

Seznam publikovaných výsledků členů katedry podle jednotlivých grantů - databáze OBD Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (*.doc)


 

Seznam výsledků podle jednotlivých grantů

 

LC06073 - Centrum pro výzkum biodiverzity

Článek vědecký

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Kindlmann, P., Dobiášová, B. Perception of contemporary rural landscape by its future managers: Czech and Japanese students of landscape planning. Ekológia (Bratislava), 2008, roč. 27, č. 2, s. 196-211, ISSN 1335-342X.

KONTAKT - MEB 2008/18 - Ekologické zemědělství v ČR a Rakousku - hlavní problémy a přenos zkušeností.

Článek vědecký

[1]Moudrý, J., Hartl, W., Cudlínová, E., Moudrý, J., Konvalina, P., Šrámek, J. Major problems of organic farming ? experience transmission. Lucrari Stiintifice : Seria Agronomie, 2009, roč. 52, č. x, ISSN 1454-7414.

GILDED No 225383 - Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand

Článek odborný

[1]Lapka, M., Cudlínová, E. Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 2009, roč. 23, č. 1-2, s. 91-101, ISSN 0862-6529.

Článek vědecký

[1]Lapka, M., Cudlínová, E. SOStainability: A Lesson from Sustainable Development?. Journal of Landscape Ecology, 2010, roč. 2009, č. 2, ISSN 1803-2427.

Posterové sdělení

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Vávra, J. Back from landscape science to landscape ecology?. 2009.

Sborník příspěvek

[3]Cudlínová, E., Gotts, N., Sutherland, L., Kovách, I., Reusswig, F., Steg, L. The GILDED Project - governance, infrastructure, lifestyle dynamics and energy demand. In IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 6 (2009). Bristol : IOP Publishing Ltd., 2009, ISBN 1755-1315.

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Vávra, J. Back from landscape science to landscape ecology?. In European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg : International Association of Landscape Ecology, 2009, s. 504. ISBN 978-80-227-3100-3.

[2]Vávra, J., Cudlínová, E., Lapka, M., Šlaufová, M. Krajina a environment v kontextu vybraných oborů. In Krása, krajina, příroda III. ? Kauza les, Environment jako estetický problém.. Praha : Estetická společnost při AV ČR, 2009,

QI91C200 - Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav

Článek vědecký

[1]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 172-181, ISSN 1214-4967.

Sborník příspěvek

[1]Pártlová, P., Váchal, J., Straková, J., Moravcová, J., Koupilová, M. Diverzifikace zemědělských aktivit a socioekonomická uržitelnost hospodaření. In Inproforum 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 231-236. ISBN 978-80-7394-173-4.

SD/OGEI/637/09 - Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím

Článek vědecký

[1]Dvořák, V., Gehinová, B., Škodová Parmová, D., Jaderná, E., Šittler, E. Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 12, č. 2, s. 51-57, ISSN 1212-3285.

JVZ - Jiné veřejné zdroje

Článek vědecký

[1]Hrabánková, M., Boháčková, I. Conditions of sustainable development in the Czech Republic in compliance with the recommendation of the European Commision. Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2009, roč. 55, č. 3, s. 156-160, ISSN 0139-570X.

Sborník příspěvek

[1]Pártlová, P., Hrabánková, M. Možnosti financování regionálního rozvoje Orlicka z fondů EU. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, s. 195-220. ISBN 978-80-87278-29-1.

2E06044 - Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání

Kniha celek

[1]Stejskalová, I., Rolínek, L., Hrabánková, M., Stuchlý, J., Kincl, T., Štrach, P., Toušek, R., Řehoř, P., Nováková, D., Ezrová, H., Smolová, J., Pech, M., Holátová, D., Štípek, V., Pevná, J., Dvořák, J., Vinšová, T., Vlčková, L., Mužík, J. Manažerský audit v malých a středních podnicích. Praha : ASPI, a.s., 2008. 158 s. ISBN 978-80-7357-406-2.

QG60031 - Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostoru po vstupu ČR do EU

Kniha celek

[1]Hrabánková, M., Boháčková, I. Strukturální podpory v rámci politiky soudržnosti na období 2000-2013. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2007. 50 s. ISBN 978-80-7271-187-1.

[2]Hrabánková, M., Boháčková, I., Svatošová, L., Řehoř, P. Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru České republiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. 192 s. ISBN 80-86284-66-2.

RP 6/4/4a/2009 - Přednášková činnost zahraničních pedagogů na EF JU

Přednáška

[1]Hrabánková, M.Boháčková, I. Conditions of Sustainable Development in the Czech Republic in Compliance with the Recommendation of the European Commission. 2009.

[2]Škodová Parmová, D. Agrotourism and other kinds of diversification in rural area of the South Bohemian Region. 2009.

QH82078 - Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení

Sborník příspěvek

[1]Cudlínová, E. Přístupy k ekonomickému hodnocení krajiny. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, s. 170-181. ISBN 978-80-87278-29-1.

QH92298 - Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav.

Článek vědecký

[1]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Stanovení potenciálu krajiny - předpoklad regionálního rozvoje. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 182-193, ISSN 1214-4967.

Sborník příspěvek

[1]Straková, J., Váchal, J., Pártlová, P., Moravcová, J., Koupilová, M. Metodika projekce rozvoje regionů se zvýšenou přírodovědeckou hodnotou. In Inproforum 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 309-314. ISBN 978-80-7394-173-4.

MSM6007665806 - Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním

Článek odborný

[3]Hrabánková, M., Boháčková, I. Udržení konkurenceschopnosti regionů v podmínkách globalizace. Central European Journal of Regional Development and Tourism, 2009, roč. I, č. 1, s. 4-14, ISSN 1821-2506.

[1]Koupilová, M., Moravcová, J., Váchal, J., Váchalová, R., Pártlová, P., Krejča, M., Šír, M., Straková, J., Mika, K. Změny zemědělského půdního fondu a krajinné matrice v podhorských oblastech. Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s. 137-145, ISSN 1802-503X.

[2]Moravcová, J., Koupilová, M., Váchal, J., Váchalová, R., Pártlová, P., Krejča, M., Šír, M., Straková, J. Vliv zemědělského využití území na jakost vody v důsledku extrémních srážko-odtokových jevů. Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s. 147-160, ISSN 1802-503X.

Článek vědecký

[2]Boháčková, I., Hrabánková, M. Regionální konkurenceschopnost a zemědělství. Ekonomika pol'nohospodarstva : Economics of Agriculture, 2010, roč. X., č. 1, s. 23-29, ISSN 1335-6186.

[3]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 172-181, ISSN 1214-4967.

[1]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Stanovení potenciálu krajiny - předpoklad regionálního rozvoje. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 182-193, ISSN 1214-4967.

Kniha celek

[3]Boháčková, I., Hrabánková, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha : C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6.

[1]Hrabánková, M., Boháčková, I. Strukturální podpory v rámci politiky soudržnosti na období 2000-2013. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2007. 50 s. ISBN 978-80-7271-187-1.

[2]Hrabánková, M., Rolínek, L., Řehoř, P., Čermáková, A. Přístupy k harmonizaci Evropského modelu zemědělství na podmínky regionů ČR. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. 238 s. ISBN 978-80-7394-133-8.

Metodika

[2]Hrabánková, M., Rolínek, L., Faltová Leitmanová, I. Metodika konstrukce ekonomických indikátorů pro hodnocení ex-ante Programu rozvoje venkova. Ministerstvo zemědělství, 2009. ID: Metodika PRV.

[1]Hrabánková, M., Rolínek, L., Štys, D. The methodology of monitoring and evaluation of project implementation into practice. Ministerstvo zemědělství, odbor 14130, 2008. ID: Monitoring a hodnocení projektů.

Sborník příspěvek

[1]Rolínek, L., Řehoř, P., Hrabánková, M. The analysis of regional development?s factors in chosen region in the Czech Republic. In Agri-bussiness for Rural Development, Environment and Quality of Life. 49th Georgikon Scientntific Conference, Keszthely, 20.-21. 9. 2007. Keszthely : University of Pannonia, Hungary, Keszthely, 2007, s. 1-7. ISBN 978-963-9639-22-5.

Skripta

[1]Lapka, M., Cudlínová, E. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova.. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7394-077-5.

FRVŠ 2245/2008 - Tvorba předmětu "Mezinárodní marketing"

Článek vědecký

[1]Škodová Parmová, D. Komparace konkurenceschopnosti středoevropských ekonomik. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 12, č. 1, s. 7-13, ISSN 1212-3285.

QI92A023 - Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)

Článek vědecký

[1]Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 2009/3, č. 3, s. 45-56, ISSN 1212-3285.

Sborník příspěvek

[1]Cudlínová, E., Pělucha, M. Scenario of rural development by a view of multifunctional agriculture in the EU: critical reflection of the Czech Republic´s case study. In Proceedings Warsaw regional Forum 2009 Networking in the European regional and local space. Varšava : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2009, s. 40-40. ISBN 978-83-61590-44-6.

[2]Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Pojetí venkova: problémy a metodika. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti, FRRMS. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 124-131. ISBN 978-80-7392-084-5.

 

« červen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: