Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Věda a výzkum Publikace
Akce dokumentů

Publikace

Autor: Josef Maxa Poslední změna: Úterý 09.08.2011 13:27

Publikace členů katedry

 Vyhledávání v databázích:

je nutné vždy uvést příjmení hledaného autora, v případě cizojazyčných databází (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, SCIENCE DIRECT) vyzkoušejte příjmení s diakritikou i bez diakritiky

SCOPUS

ISI WEB OF KNOWLEDGE/ WEB OF SCIENCE

SCIENCE DIRECT

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ (RIV)

ASEP  (Automatizovaný systém evidence publikací - knihovna AV ČR)

OBD PUBLIC - JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Seznam publikovaných výsledků členů katedry - databáze OBD Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (*.doc)


 

Seznam výsledků podle formy a roku (2006-2009)

Abstrakt

2009

[1]Hrabánková, M. Ekonomická krize - výzva pro regiony. In Inproforum 2009, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009,
ISBN-ISSN: 978-80-7394-173-4.

Článek odborný

2008

[1]Koupilová, M., Moravcová, J., Váchal, J., Váchalová, R., Pártlová, P., Krejča, M., Šír, M., Straková, J., Mika, K. Změny zemědělského půdního fondu a krajinné matrice v podhorských oblastech. Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s. 137-145, ISSN 1802-503X.

[2]Moravcová, J., Koupilová, M., Váchal, J., Váchalová, R., Pártlová, P., Krejča, M., Šír, M., Straková, J. Vliv zemědělského využití území na jakost vody v důsledku extrémních srážko-odtokových jevů. Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s. 147-160, ISSN 1802-503X.

[3]Prokešová, R. EDUCATION OF PROVIDERS AND SUBMITTERS OF SOCIAL SERVICES IN THE SPHERE OF CHILDREN AND JUVENILES PROBLEM. Journal of Health Sciences Management and Public Health, 2008, roč. 9, č. 1, s. 17-29, ISSN 1512-0651.

2009

[1]Hrabánková, M., Boháčková, I. Udržení konkurenceschopnosti regionů v podmínkách globalizace. Central European Journal of Regional Development and Tourism, 2009, roč. I, č. 1, s. 4-14, ISSN 1821-2506.

[2]Lapka, M., Cudlínová, E. Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 2009, roč. 23, č. 1-2, s. 91-101, ISSN 0862-6529.

Článek vědecký

2007

[1]Hrabánková, M. Podmínky udržitelného rozvoje v České republice v souladu s doporučením Evropské komise. Studia oecologica, 2007, roč. I, č. 3, s. 18-23,

2008

[2]Boháčková, I., Hrabánková, M. Income disparity of Czech agriculture - selected aspects. Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2008, roč. 54, č. 5, s. 209-216, ISSN 0139-570X.

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Kindlmann, P., Dobiášová, B. Perception of contemporary rural landscape by itsfuture managers: Czech and Japanese students of landscape planning. Ekológia (Bratislava), 2008, roč. 27, č. 2, s. 196-211, ISSN 1335-342X.

2009

[5]Dvořák, V., Gehinová, B., Škodová Parmová, D., Jaderná, E., Šittler, E. Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 12, č. 2, s. 51-57, ISSN 1212-3285.

[2]Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 2009/3, č. 3, s. 45-56, ISSN 1212-3285.

[1]Hrabánková, M., Boháčková, I. Conditions of sustainable development in the Czech Republic in compliance withthe recommendation of the European Commision. Agricultural Economics : Zemědělská ekonomika, 2009, roč. 55, č. 3, s. 156-160, ISSN 0139-570X.

[7]Moudrý, J., Hartl, W., Cudlínová, E., Moudrý, J., Konvalina, P., Šrámek, J. Major problems of organic farmingexperience transmission. Lucrari Stiintifice : Seria Agronomie, 2009, roč. 52, č. x, ISSN 1454-7414. ?

[3]Škodová Parmová, D. Komparace konkurenceschopnosti středoevropských ekonomik. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2009, roč. 12, č. 1, s. 7-13, ISSN 1212-3285.

[6]Váchal, J., Váchalová, R., Pártlová, P. Material Powerflows a Management Effectiveness. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 3, s. 209-218, ISSN 1214-4967.

[8]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 172-181, ISSN 1214-4967.

[9]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P. Stanovení potenciálu krajiny - předpoklad regionálního rozvoje. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 6, č. 3, s. 182-193, ISSN 1214-4967.

[4]Váchalová, R., Váchal, J., Pártlová, P., Škodová Parmová, D. Landscape Potential Assessment as a RegionalDevelopment Presumption.. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, roč. 3, s. 245-254, ISSN 1214-4967.

2010

[2]Boháčková, I., Hrabánková, M. Regionální konkurenceschopnost a zemědělství. Ekonomika pol'nohospodarstva : Economics of Agriculture, 2010, roč. X., č. 1, s. 23-29, ISSN 1335-6186.

[1]Lapka, M., Cudlínová, E. SOStainability: A Lesson from Sustainable Development?. Journal of Landscape Ecology, 2010, roč. 2009, č. 2, ISSN 1803-2427.

Habilitace

2006

[1]Cudlínová, E. Udržitelný rozvoj rurální krajiny optikou ekologické ekonomie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, s. 48 s. : il., příl..

Kniha celek

2007

[2]Cudlínová, E. Is Globalization Overpowering Democracy? The Challenge for Ecology, Economy and Culture. Praha : Dokořán, s.r.o, 2007. 300 s. ISBN 9788073631253.

[3]Hrabánková, M., Boháčková, I. Strukturální podpory v rámci politiky soudržnosti na období 2000-2013. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2007. 50 s. ISBN 978-80-7271-187-1.

[4]Hrabánková, M., Boháčková, I., Svatošová, L., Řehoř, P. Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru České republiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. 192 s. ISBN 80-86284-66-2.

[1]Hrabánková, M., Moudrý, J., Štys, D. Metodika zavádění výsledků do praxe s podporou fondů EU. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. 54 s. ISBN 978-80-7040-999-2.

2008

[3]Hrabánková, M., Rolínek, L., Řehoř, P., Čermáková, A. Přístupy k harmonizaci Evropského modelu zemědělství na podmínky regionů ČR. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. 238 s. ISBN 978-80-7394-133-8.

[4]Majerová, V., Herová, I., Hlaváček, P., Holátová, D., Hrabánková, M., Kačírek, P., Kocmánková, L., Maříková, P., Pavlíková, G., Rolínek, L., Řehoř, P., Šašek, M., Trnková, V., Vajdová, Z., Varvažovská, P.Realizace strukturální politiky ve vybraných krajích. Praha : Reprografické studio PEF ČZU v Praze, 2008. 250 s. ISBN 978-80-213-1768-0.

[1]Seják, J., Dejmal, I., Cudlínová, E., Hrabánková, M., Zavíral, J., Vráblíková, J. Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7414-007-5.

[2]Stejskalová, I., Rolínek, L., Hrabánková, M., Stuchlý, J., Kincl, T., Štrach, P., Toušek, R., Řehoř, P., Nováková, D., Ezrová, H., Smolová, J., Pech, M., Holátová, D., Štípek, V., Pevná, J., Dvořák, J., Vinšová, T., Vlčková, L., Mužík, J. Manažerský audit v malých a středních podnicích. Praha : ASPI, a.s., 2008. 158 s. ISBN 978-80-7357-406-2.

2009

[1]Boháčková, I., Hrabánková, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha : C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6.

Kniha kapitola

2007

[2]Lapka, M., Cudlínová, E. Problem of global warming and emerging patterns of global consciousness. Internationalcase study.. In Ekologie krajiny Journal of Landcape Ecology. Praha : Dokořán s.r.o, 2007, s. 91-104. ISBN ISBN 978-80-86386-97.

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, J. Global Constitution-The role of information in managing global society. In Is Globalization Overpowering Democracy? The Challenge for Ecology Economy and Culture. Praha : Dokořán, s.r.o, 2007, s. 252-262. ISBN 9788073631253.

Metodika

2007

[1]Hrabánková, M., Moudrý, J., Štys, D. Metodika zavádění výsledků do praxe s podporou fondů EU. 2007.

2008

[1]Hrabánková, M., Rolínek, L., Štys, D. The methodology of monitoring and evaluation of project implementation into practice. Ministerstvo zemědělství, odbor 14130, 2008. ID: Monitoring a hodnocení projektů.

2009

[1]Hrabánková, M., Rolínek, L., Faltová Leitmanová, I. Metodika konstrukce ekonomických indikátorů pro hodnocení ex-ante Programu rozvoje venkova. Ministerstvo zemědělství, 2009. ID: Metodika PRV.

Posterové sdělení

2009

[1]Lapka, M., Cudlínová, E., Vávra, J. Back from landscape science to landscape ecology?. 2009.

Přednáška

2009

[1]Hrabánková, M.Boháčková, I. Conditions of Sustainable Development in the Czech Republic in Compliance withthe Recommendation of the European Commission. 2009.

[2]Škodová Parmová, D. Agrotourism and other kinds of diversification in rural area of the South Bohemian Region. 2009.

Recenze

2009

[1]Hrabánková, M. Vývoj a perspektivy evropského venkova. 2009,

Sborník příspěvek

2007

[3]Hrabánková, M. Nástroje managementu pro rozvoj regionů v Cíli 1 v ČR. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Agrární perspektivy XVI., Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova, Díl III.. Praha : ČZU - PEF Praha, 2007, s. 1387-1392. ISBN 978-80-213-1675-1.

[4]Hrabánková, M. Přístupy k řešení regionálních disparit ve venkovských oblastech. In Sborník z VIII. mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 906-920. ISBN 978-80-7372-243-2.

[5]Hrabánková, M. Vliv evropského modelu multifunkčního zemědělství na využívání zemědělské půdy v oblastech LFA. In Vliv zemědělské politiky EU na využívání půdního fondu a rozvoj venkova. Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2007, s. 16-20. ISBN 978-80-86671-43-7.

[1]Hrabánková, M., Rolínek, L. The Impact of CAP on Agricultural Entrepreneurs in the Czech Republic. In International converence ?Tradition and Innovation?, 3.-5.12.2007, Gödöllő. Gödöllő : Szent Istvan University Gödöllő, Faculty of Economics and S., 2007, s. 127. ISBN 978-963-9483-85-9.

[2]Rolínek, L., Řehoř, P., Hrabánková, M. The analysis of regional development?s factors in chosen region in theCzech Republic. In Agri-bussiness for Rural Development, Environment and Quality of Life. 49th Georgikon Scientntific Conference, Keszthely, 20.-21. 9. 2007. Keszthely : University of Pannonia, Hungary, Keszthely, 2007, s. 1-7. ISBN 978-963-9639-22-5.

2008

[2]Hrabánková, M. Podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj venkova. In Kokurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné perspektivy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008, ISBN 978-80-552-0061-3.

[3]Hrabánková, M. The exploitation of structural policy in the development of the South Czech region. In Venkov je náš svět (Countryside - our world). Kutná Hora : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, ISBN 978-80-213-1772-7.

[1]Prokešová, R. Monitoring činnosti a rozvoje Ústavu sociální práce. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 163-167. ISBN 978-80-7394-062-1.

2009

[1]Cudlínová, E. Přístupy k ekonomickému hodnocení krajiny. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, s. 170-181. ISBN 978-80-87278-29-1.

[3]Cudlínová, E. Regionální rozvoj ČR z hlediska principů trvalé udržitelnosti. In Inproforum 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 62-70. ISBN 978-80-7394-173-4.

[2]Cudlínová, E., Gotts, N., Sutherland, L., Kovách, I., Reusswig, F., Steg, L. The GILDED Project - governance, infrastructure, lifestyle dynamics and energy demand. In IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 6 (2009). Bristol : IOP Publishing Ltd., 2009, ISBN 1755-1315.

[4]Cudlínová, E., Pělucha, M. Scenario of rural development by a view of multifunctional agriculture in the EU: criticalreflection of the Czech Republic´s case study. In Proceedings Warsaw regional Forum 2009 Networking in the European regional and local space. Varšava : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy ofSciences, 2009, s. 40-40. ISBN 978-83-61590-44-6.

[13]Dvořáková Líšková, Z., Dvořák, P., Komendová, L. Problematika nezaměstnanosti a její podoby. In MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA GLOBALIZÁCIA A JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´09. Žilina : Univerzita Žilina, 2009, s. 101-108. ISBN 1336-5878.

[6]Faltová Leitmanová, I., Cudlínová, E., Jílek, M., Klufová, R., Rolínek, L. Pojetí venkova: problémy a metodika. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti, FRRMS. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 124-131. ISBN 978-80-7392-084-5.

[12]Gehinová, B., Škodová Parmová, D. Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím ? efektivnější možnost využití technických památek v produktech cestovního ruchu. In 5. bienále Industriální stopy 2009. Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry?. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2009, ISBN v tisku.

[8]Lapka, M., Cudlínová, E., Vávra, J. Back from landscape science to landscape ecology?. In European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg : International Association of Landscape Ecology, 2009, s. 504. ISBN 978-80-227-3100-3.

[11]Pártlová, P., Hrabánková, M. Možnosti financování regionálního rozvoje Orlicka z fondů EU. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, s. 195-220. ISBN 978-80-87278-29-1.

[9]Pártlová, P., Váchal, J., Straková, J., Moravcová, J., Koupilová, M. Diverzifikace zemědělských aktivit a socioekonomická uržitelnost hospodaření. In Inproforum 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 231-236. ISBN 978-80-7394-173-4.

[10]Straková, J., Váchal, J., Pártlová, P., Moravcová, J., Koupilová, M. Metodika projekce rozvoje regionů se zvýšenou přírodovědeckou hodnotou. In Inproforum 2009 - Ekonomická krize - výzva pro regiony. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 309-314. ISBN 978-80-7394-173-4.

[5]Škodová Parmová, D. Řízení služeb v rámci podpory mezinárodních vztahů. In Inproforum 2009. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009, s. 358-363. ISBN 978-80-7394-173-4.

[7]Vávra, J., Cudlínová, E., Lapka, M., Šlaufová, M. Krajina a environment v kontextu vybraných oborů. In Krása, krajina, příroda III. ? Kauza les, Environment jako estetický problém.. Praha : Estetická společnost při AV ČR, 2009,

Skripta

2008

[1]Lapka, M., Cudlínová, E. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova.. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7394-077-5.

 

 

« červen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: